Star Trek - Enterprise (Season 4 - Disk 3) - 2Lions-Team

seeders: 0
leechers: 0
updated:
Added by ROMIAS in Movies > DVD

Download Fast Safe Anonymous
movies, software, shows...
 • Downloads: 199
 • Language: English

Files

Info + Covers - 2Lions-Team
 • Star Trek - Enterprise (Disk 3).jpg (994.4 KB)
 • Cover Disk 3.jpg (311.6 KB)
 • Ons 2lions-Team.jpg (81.4 KB)
 • 03 - Star Trek - Seizoen 4.jpg (25.0 KB)
 • Star Trek - Enterprise (Season 4) - 2Lions-Team.txt (11.6 KB)
 • Torrent_downloaded_from_Demonoid.com.txt (0.6 KB)
 • Torrents aan geboden door _2lions.ons-forum.nl.txt (0.5 KB)
VIDEO_TS
 • VTS_02_2.VOB (1,024.0 MB)
 • VTS_02_4.VOB (1,024.0 MB)
 • VTS_02_3.VOB (1,024.0 MB)
 • VTS_02_1.VOB (1,024.0 MB)
 • VTS_02_0.VOB (192.6 MB)
 • VTS_02_5.VOB (146.3 MB)
 • VTS_04_0.VOB (11.2 MB)
 • VTS_03_1.VOB (10.6 MB)
 • VTS_04_1.VOB (5.2 MB)
 • VIDEO_TS.VOB (1.5 MB)
 • VTS_01_0.VOB (178.0 KB)
 • VTS_02_0.BUP (160.0 KB)
 • VTS_02_0.IFO (160.0 KB)
 • VTS_01_0.IFO (18.0 KB)
 • VTS_01_0.BUP (18.0 KB)
 • VIDEO_TS.IFO (18.0 KB)
 • VIDEO_TS.BUP (18.0 KB)
 • VTS_04_0.BUP (18.0 KB)
 • VTS_04_0.IFO (18.0 KB)
 • VTS_03_0.BUP (14.0 KB)
 • VTS_03_0.IFO (14.0 KB)
 • VTS_01_1.VOB (12.0 KB)

DescriptionVerenigde Staten / Releasedatum - Juli 2008

Dvd, 7 disks, speelduur 980:00 minuten

Disk 3 - Aflevering 9: Kir`Shara / Aflevering 10: Daedalus / Aflevering 11: Observer Effect / Aflevering 12: Babel One

Productiemaatschappij : Paramount Home Entertainment

Regisseur(s): Rick Berman, Brannon Braga
met Anthony Montgomery, Scott Bakula, John Billingsley, Jolene Blalock, Dominic Keating

Beschrijving:

Ondanks de bijna-zekerheid van annulering, ratings in de kelder en niets meer te verliezen, de vierde en laatste seizoen van Star Trek: Enterprise werd unaniem geprezen als de beste.
Na het beëindigen van seizoen 3 met een verbijsterende cliffhanger, serie makers Rick Berman en Brannon Braga overhandigd show-runner taken die executive producer Manny Coto,
die franchise verjongd het uitvlaggen van het overbruggen van de kloof tussen Enterprise en de toekomstige ontwikkelingen van Star Trek: The Original serie.
Door het aantrekken van een leven lang Trek deskundigen Mike Sussman en de man-en-vrouw team van Judith en Garfield Reeves-Stevens om zijn schriftelijk personeel,
Coto ervoor gezorgd dat de politieke gebeurtenissen in de Enterprise tijdlijn zou leiden tot een "coalitie van planeten," en vormt aldus de Federatie hoeksteen van de Star Trek's toekomst.
Maar eerst, Coto moest tijdlijn een manier vinden om gedragen te halen Kapitein Archer (Scott Bakula) en zijn strijd-crew uit een andere - het resultaat van de voortdurende Tijdelijke Koude Oorlog - waarbij de nazi's zijn binnengedrongen Amerikaanse bodem in 1944 .
In de normale Enterprise tijdlijn, aardverschuivingen hebben linkse politieke betrekkingen tussen Vulcans, Andorians, Tellarites, en mensen in een toestand van bijna-rampzalige chaos.
In dit vlammende ketel van actie-avontuur, Coto en het personeel ingevoerd verhaalbogen dat verbonden aan Star Trek'de toekomst, met inbegrip van een drie-episode boog ("Borderland", "Cold Station 12," en "The Augments"),
waarin Dr . Arik Soong (gespeeld door Next Generation alumnus Brent Spiner) en zijn bovenmenselijke "Augments" grafiek een tragisch natuurlijk dat zou leiden, in de toekomstige generaties, tot de oprichting van de cybernetische Spiner NextGen karakter, Data.
"De Smidse", "Awakening" en "Kir'Shara" antwoordde T'Pol (Jolene Blalock) naar haar geboorteland Vulcan, waar de ontmoetingen met de legendarische filosoof Surak, en ijverige sekte genaamd de Syrannites, leiden tot een belangrijke geschiedenis met de Vulcan Hoge Commando.
In de daaropvolgende afleveringen (John Billingsley) zou Phlox ontdek de reden waarom sommige Klingons geen "rimpels" (dus het oplossen van een ergerlijke Star Trek mysterie), en "In a Mirror, Darkly" gemerkt en bewogen terug te keren naar de "Spiegel Universum"
van de originele serie aflevering "Spiegeltje, spiegeltje," voor wat Coto treffend beschrijft (in de bonus featurette) als een twee-deel "ravotten ', compleet met een" Spiegel Universum "titel-sequentie,
de terugkeer van de USS Defiant uit de originele serie aflevering "The Tholian Web" en een glorieuze recreatie van een "grondwet klasse" Starship brug die gaf lange tijd Trekkies een adembenemend stormloop van nostalgie.
In de laatste afleveringen, de vorming van de Federatie is het bedreigd door een radicale xenofoob (Peter Weller), waarvan de isolationistische tactieken leiden Trip (Connor Trinneer) en T'Pol naar een toekomst van interspecies ouderschap,
en terwijl de serie-ending "These Are The Voyages ... " wordt beschouwd als een teleurstelling door sommigen, het bood een geschikte Next Generation eerbetoon aan Star Trek's verleden, heden en toekomst.
Gezien de grote uitdaging van wat losse eindjes, terwijl verheugen op een manier die veeleisende fans kunnen waarderen, het is eerlijk om te zeggen dat Enterprise tot een bevredigende conclusie dat haar cast en crew trots op kunnen zijn.

DVD-functies
Het is alleen maar passend dat Seizoen 4's bonusmateriaal kwaliteit hebben een bitterzoet, het vieren van de Star Trek franchise, terwijl het erkennen van zijn onzekere toekomst.
Voor de eerste keer op een Star Trek -serie, was de afsluiting voortijdig opgelegd, en "Dat is een Wrap" (een video van de Enterprise wrap party in het Roosevelt Hotel in Hollywood) heeft de bevoorrechte gevoel van een emotionele gezinshereniging.
(Helaas, Jolene Blalock en Connor Trinneer waren niet in staat bij te wonen.) "Binnen de 'Mirror' Episodes 'afleveringen biedt een kijkje op deze prettige nostalgische (" zetten we de' Ho 'terug in Hoshi ", grapt Mike Sussman over Linda Park's" keizerin "persona),
en in" Links naar de Legacy, "Judith en Garfield Reeves-Stevens uit te leggen hoe zij brachten Enterprise dichter bij de oorspronkelijke Star Trek erfgoed.
"Visual Effects Magic" brengt de verbazingwekkende vooruitgang in digitale effecten, omdat het relatief ruwe effecten van Next Generation, en "Enterprise Secrets" onthult een aanhankelijke assemblage van achter de schermen personeel op de laatste dag van fotograferen.
Er is een laatste paasei (NX-01 File # 10) over de uiteindelijk nutteloze "Save Enterprise"fan protest tegen series annulering (met waarderende opmerkingen van Scott Bakula en Connor Trinneer), en zoals altijd,
de informatieve audio en tekst commentaren zijn fan -essentiële kenmerken geladen met gedetailleerde trivia en anekdotische geschiedenis. - Jeff Shannon


Beeld : 1.78:1
Geluid : Dolby Digital 5.1
Taal : Engels 5.1/Duits 5.1
Ondertiteling: Engels/Nederlands/Frans/Duits/Deens/Noors/Zweeds
Regio : 2
Extra`s : Deleted Scenes and more !!!!

***************************************************************************************************


***************************************************************************************************
United States / Release Date - July 2008

DVD, 7 discs, playing 980:00 minutes

Disc 3 - Episode 9: Kir`Shara / Episode 10: Daedalus / Episode 11: Observer Effect / Episode 12: Babel One

Production: Paramount Home Entertainment

Director (s): Rick Berman, Brannon Braga
with Anthony Montgomery, Scott Bakula, John Billingsley, Jolene Blalock, Dominic Keating

Description:

Despite the near-certainty of cancellation, ratings in the cellar and nothing left to lose, the fourth and final season of Star Trek: Enterprise was unanimously hailed as the best.
After ending season 3 with a mind-boggling cliffhanger, series creators Rick Berman and Brannon Braga handed show-runner duties to executive producer Manny Coto,
who rejuvenated the flagging franchise by bridging the gap between Enterprise and the future developments of Star Trek: The Original Series.
By recruiting lifelong Trek experts Mike Sussman and the husband-and-wife team of Judith and Garfield Reeves-Stevens to his writing staff,
Coto ensured that political events in the Enterprise timeline would lead to a "coalition of planets," thus forming the Federation cornerstone of Star Trek's future.
But first, Coto had to find a way to extract Capt. Archer (Scott Bakula) and his battle-worn crew from an alternate timeline--the result of the continuing Temporal Cold War--in which the Nazis have invaded U.S. soil in 1944.
In the normal Enterprise timeline, political upheavals have left relations between Vulcans, Andorians, Tellarites, and Humans in a state of near-disastrous chaos.
Into this blazing cauldron of action-adventure, Coto and staff introduced story arcs that connected to Star Trek's future, including a three-episode arc ("Borderland," "Cold Station 12," and "The Augments")
in which Dr. Arik Soong (played by Next Generation alumnus Brent Spiner) and his superhuman "Augments" chart a tragic course that would lead, in future generations, to the creation of Spiner's cybernetic NextGen character, Data.
"The Forge," "Awakening," and "Kir'Shara" returned T'Pol (Jolene Blalock) to her native Vulcan, where encounters with the legendary philosopher Surak, and zealous sect called the Syrannites, lead to pivotal history with the Vulcan High Command.
In subsequent episodes, Phlox (John Billingsley) would discover the reason why some Klingons lack "cranial ridges" (thus solving a vexing Star Trek mystery), and "In a Mirror, Darkly" marked and eventful return to the "Mirror Universe"
from the original series episode "Mirror, Mirror," for what Coto aptly describes (in the bonus featurette) as a two-part "romp," complete with a "Mirror Universe" title sequence, the reappearance of the U.S.S. Defiant from the original series episode "The Tholian Web,
" and a glorious recreation of a "Constitution Class" starship bridge that gave long-time Trekkies a breathtaking rush of nostalgia.
In the closing episodes, the formation of the Federation is threatened by a radical xenophobe (Peter Weller) whose isolationist tactics lead Trip (Connor Trinneer) and T'Pol to a future of interspecies parenthood,
and while the series-ending "These Are The Voyages..." is considered a disappointment by some, it provided a suitable Next Generation tribute to Star Trek's past, present, and future.
Considering the daunting challenge of tying up loose ends while looking forward in a way that demanding fans could appreciate, it's fair to say that Enterprise reached a satisfying conclusion that its cast and crew can be proud of.

DVD features
It's only fitting that Season 4's bonus features have a bittersweet quality, celebrating the Star Trek franchise while acknowledging its uncertain future.
For the first time on any Star Trek series, closure was imposed prematurely, and "That's a Wrap" (a video from the Enterprise wrap party at the Roosevelt Hotel in Hollywood) has the privileged feel of an emotional family reunion.
(Unfortunately, Jolene Blalock and Connor Trinneer were unable to attend.) "Inside the 'Mirror' Episodes" offers a closer look at those enjoyably nostalgic episodes ("we put the 'Ho' back in Hoshi" jokes Mike Sussman about Linda Park's "empress" persona),
and in "Links to the Legacy," Judith and Garfield Reeves-Stevens explain how they brought Enterprise closer to its original Star Trek heritage.
"Visual Effects Magic" charts the astonishing advancements in digital effects since the comparatively crude effects of Next Generation, and "Enterprise Secrets" reveals an affectionate assembly of behind-the-scenes personnel on the final day of shooting.
There's one final Easter egg (NX-01 File #10) about the ultimately futile "Save Enterprise" fan protest against series cancellation (with appreciative comments by Scott Bakula and Connor Trinneer), and as always,
the informative audio and text commentaries are fan-essential features loaded with detailed trivia and anecdotal history. --Jeff Shannon


Picture : 1.78:1
Sound : Dolby Digital 5.1
Language : English 5.1/German 5.1
Subtitles: English/Dutch/French/German/Danish/Norwegian/Swedish
Region : 2
Extra `s : Deleted Scenes and more !!!!

*****************************************************************************
Brought to you by
ROMIAS

2Lions Team


Info op: http://www.imdb.com/title/tt0244365/

meer zien??
Kom dan eens kijken op ons forum

http://www.2lions-site.nl

2Lions-Team for all your Dutch MOVIES and more

******************************************************************************
DON T HIT AND RUN Niet gelijk afhaken als de film binnen is blijf seeden.

Don`t quit after you finished the download, but keep seeding.

******************************************************************************
There are fake torrents from uploaders who use our team name.
Those are not ours, or members from our team.
We 2Lions-Team are not responsible for the fake posts on our name

Wij 2Lions-Team zijn niet verantwoordelijk voor die zieke FAKE posten die op onze naam worden gedaan

Please check our site !!!

to the fakers , get a life !!!

*******************************************************************************

Download torrent
4.4 GB
seeders:0
leechers:0
Star Trek - Enterprise (Season 4 - Disk 3) - 2Lions-Team


Trackers

tracker name
http://inferno.demonoid.com:3404/announce
http://inferno.demonoid.com:3403/announce
http://inferno.demonoid.com:3402/announce
http://inferno.demonoid.com:3401/announce
http://denis.stalker.h3q.com:6969/announce
http://nemesis.1337x.org/announce
http://fr33dom.h33t.com:3310/announce
http://genesis.1337x.org:1337/announce
http://exodus.1337x.org/announce
http://tracker.openbittorrent.com/announce
http://tracker.publicbt.com/announce
udp://denis.stalker.h3q.com:6969/announce
udp://tracker.publicbt.com:80/announce
udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce
udp://tracker.1337x.org:80/announce
µTorrent compatible trackers list

Download torrent
4.4 GB
seeders:0
leechers:0
Star Trek - Enterprise (Season 4 - Disk 3) - 2Lions-Team


Torrent hash: D81404D91AFDA68726929B740925E538D6E128E8